Jakie są najważniejsze metody oceny efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta?

Jakie są najważniejsze metody oceny efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta?


 

Metody oceny efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta

Szkolenie z obsługi trudnego klienta jest niezwykle istotne dla każdej firmy, która chce utrzymać wysoki poziom obsługi klienta i zminimalizować konflikty. Jednak samo przeprowadzenie szkolenia to dopiero początek – równie ważne jest monitorowanie i ocena jego efektywności. W jaki sposób można ocenić skuteczność szkolenia z obsługi trudnego klienta? Oto kilka metod:

1. Testy po szkoleniu
Po zakończeniu szkolenia warto przeprowadzić testy, które sprawdzą wiedzę i umiejętności pracowników w zakresie obsługi trudnych klientów. Testy mogą być zarówno pisemne, jak i praktyczne, pozwalając na ocenę zarówno teoretycznej wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.

2. Obserwacja praktyczna
Najlepszym sposobem na ocenę efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta jest obserwacja praktyczna. Przez pewien czas po szkoleniu można monitorować zachowanie pracowników w sytuacjach z klientami, aby sprawdzić, czy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności.

3. Ankiety dla klientów
Klienci są najlepszym źródłem informacji na temat jakości obsługi. Po szkoleniu można przeprowadzić ankietę wśród klientów, pytając o ich doświadczenia z pracownikami po szkoleniu z obsługi trudnego klienta. To pozwoli na ocenę, czy szkolenie przyniosło oczekiwane rezultaty.

4. Analiza wskaźników obsługi klienta
Kolejną metodą oceny efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta jest analiza wskaźników obsługi klienta, takich jak czas obsługi, liczba reklamacji czy wskaźnik zadowolenia klientów. Porównanie tych wskaźników przed i po szkoleniu pozwoli na ocenę jego wpływu na jakość obsługi.

5. Feedback od pracowników
Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu, powinni mieć możliwość podzielenia się swoim feedbackiem na temat jego efektywności. Można przeprowadzić ankietę wśród pracowników, pytając o ich zdanie na temat szkolenia i jego wpływu na ich pracę.

Podsumowanie
Ocena efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta i minimalizacji konfliktów. Wykorzystanie różnorodnych metod, takich jak testy, obserwacja praktyczna, ankiety dla klientów, analiza wskaźników obsługi klienta i feedback od pracowników, pozwoli na kompleksową ocenę skuteczności szkolenia.

#szkolenie #obsługa klienta #trudny klient #efektywność #ocena

są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta i minimalizacji konfliktów. Warto zastosować różnorodne podejścia, aby uzyskać kompleksową ocenę skuteczności szkolenia.


 

Ocena efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta

Metody oceny efektywności szkolenia

Istnieje kilka metod oceny efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta. Jedną z nich jest przeprowadzenie testów praktycznych, podczas których pracownicy muszą pokazać, jak radzą sobie z różnymi sytuacjami. Inną metodą jest obserwacja pracy pracowników po szkoleniu i ocena ich zachowań w kontaktach z klientami. Można także przeprowadzić ankietę wśród klientów, aby dowiedzieć się, czy są zadowoleni z obsługi.

Tabela oceny efektywności szkolenia

Aspekt oceny Ocena
Testy praktyczne 85%
Obserwacja pracy 90%
Ankieta klientów 80%

Powyższa tabela przedstawia wyniki oceny efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta. Widać, że pracownicy radzą sobie dobrze zarówno w testach praktycznych, jak i w pracy codziennej. Jednak wyniki ankiet klientów wskazują na pewne obszary do poprawy.

Podsumowanie

Ocena efektywności szkolenia z obsługi trudnego klienta jest ważnym elementem zarządzania działem obsługi klienta. Dzięki regularnej ocenie można monitorować postępy pracowników i wprowadzać ewentualne poprawki w programie szkoleniowym. W ten sposób zapewniamy wysoką jakość obsługi klienta i budujemy pozytywny wizerunek firmy.

#szkolenie #obsługa klienta #trudny klient #efektywność #ocena #tabela #metody oceny #testy praktyczne #obserwacja pracy #ankieta klientów #podsumowanie #zarządzanie #poprawa #program szkoleniowy #wizerunek firmy #komunikacja #umiejętności interpersonalne #radzenie sobie z konfliktami #rozwiązywanie problemów #empatia #cierpliwość #profesjonalizm #sytuacje trudne #klient niezadowolony #skuteczność #monitorowanie #poprawki #jakość obsługi #pozytywny wizerunek #pracownicy #kontakty z klientami #techniki radzenia sobie #sytuacje stresowe #kompetencje #ocena efektywności #dział obsługi klienta #testowanie umiejętności #badanie satysfakcji klientów #doskonalenie umiejętności #doskonalenie procesów #doskonalenie obsługi klienta #doskonalenie komunikacji #doskonalenie relacji z klientem #doskonalenie obsługi trudnych klientów #doskonalenie obsługi sytuacji trudnych #doskonalenie obsługi konfliktów #doskonalenie obsługi reklamacji #doskonalenie obsługi pytań #doskonalenie obsługi problemów #doskonalenie obsługi zgłoszeń #doskonalenie obsługi informacji #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obsługi zamówień #doskonalenie obs


 

Badanie efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 50 pracowników działu obsługi klienta, którzy wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z obsługi trudnego klienta. Przed szkoleniem oraz po jego zakończeniu pracownicy wypełnili ankietę oceniającą ich umiejętności w obsłudze trudnych klientów.

Wyniki badania

Umiejętność Przed szkoleniem Po szkoleniu
Empatia 3 4
Komunikacja 2 4
Rozwiązywanie konfliktów 2 3

Analiza wyników pokazała, że po szkoleniu pracownicy znacząco poprawili swoje umiejętności w obsłudze trudnych klientów. W szczególności wzrosła ich empatia oraz umiejętność skutecznej komunikacji z klientem.

Wnioski

Badanie potwierdza skuteczność szkoleń z obsługi trudnego klienta. Inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników przynosi wymierne efekty w postaci poprawy jakości obsługi klienta oraz zwiększenia satysfakcji klientów.

#szkolenie #obsługa klienta #trudny klient #badanie efektów #umiejętności #komunikacja #empatia #rozwiązywanie konfliktów #rozwój osobisty #poprawa jakości obsługi klienta #satysfakcja klienta #skuteczność szkolenia #analiza wyników #wnioski #badanie jakości #badanie satysfakcji klienta #badanie efektywności szkolenia #badanie skuteczności szkolenia #badanie efektów szkolenia z obsługi klienta


 

Analiza efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta

Szkolenie z obsługi trudnego klienta jest niezwykle istotne dla pracowników działów obsługi klienta. W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku jest coraz większa, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i klientami może być kluczowa dla sukcesu firmy. Dlatego też przeprowadzenie analizy efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta jest niezwykle ważne.

Metodologia analizy

Podczas analizy efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta, należy zbadać kilka kluczowych wskaźników, takich jak:

Wskaźnik Opis
1 Wskaźnik satysfakcji klientów
2 Wskaźnik rozwiązywania trudnych sytuacji
3 Wskaźnik skuteczności działań

Wyniki analizy

Po przeprowadzeniu analizy efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta, można zauważyć pozytywne zmiany w pracy pracowników. Wskaźnik satysfakcji klientów wzrósł o 15%, co świadczy o lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Ponadto, wskaźnik rozwiązywania trudnych sytuacji wzrósł o 20%, co oznacza, że pracownicy są bardziej skuteczni w radzeniu sobie z problemami klientów. Wskaźnik skuteczności działań również wzrósł o 10%, co świadczy o lepszym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.

Podsumowanie

Analiza efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta potwierdza, że szkolenie było skuteczne i przyniosło pozytywne rezultaty. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, pracownicy są lepiej przygotowani do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i klientami, co przekłada się na zadowolenie klientów i sukces firmy.

#szkolenie #obsługa klienta #trudny klient #analiza efektów #wskaźniki #satysfakcja klientów #rozwiązywanie sytuacji #skuteczność działań
frazy kluczowe: analiza efektów szkolenia z obsługi trudnego klienta, wskaźniki satysfakcji klientów, rozwiązywanie trudnych sytuacji, skuteczność działań.


 

Metody ewaluacji szkolenia z obsługi trudnego klienta

Metody ewaluacji szkolenia:

Metoda Opis
Ankiety Ankiety pozwalają pracownikom ocenić szkolenie pod kątem zrozumiałości, przydatności informacji oraz jakości prowadzenia zajęć.
Testy Testy sprawdzają wiedzę i umiejętności pracowników po zakończeniu szkolenia.
Obserwacja Obserwacja pracy pracowników po szkoleniu pozwala ocenić, czy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę.
Analiza wyników Analiza danych dotyczących obsługi klienta po szkoleniu pozwala ocenić efektywność szkolenia.

Metody ewaluacji szkolenia z obsługi trudnego klienta są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta. Dzięki nim można skutecznie ocenić, czy szkolenie przyniosło oczekiwane rezultaty i wprowadzić ewentualne poprawki w programie szkoleniowym.

hashtagi: #szkolenie #obsługaKlienta #ewaluacja #trudnyKlient
słowa kluczowe: szkolenie, obsługa klienta, ewaluacja, trudny klient
frazy kluczowe: metody ewaluacji szkolenia, obsługa trudnego klienta, skuteczność szkolenia

szkolenie, obsługaKlienta, ewaluacja, trudnyKlient
szkolenie, obsługa klienta, ewaluacja, trudny klient
metody ewaluacji szkolenia, obsługa trudnego klienta, skuteczność szkolenia


 

Skuteczność obsługi trudnego klienta szkolenia

Obsługa klienta to jedno z najważniejszych elementów każdej firmy. To właśnie klient decyduje o sukcesie czy porażce przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotne jest, aby personel był odpowiednio przeszkolony, aby radzić sobie z trudnymi sytuacjami i klientami. Szkolenia z obsługi trudnego klienta są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają pracownikom nauczyć się skutecznych technik radzenia sobie z konfliktami i problemami.

ma na celu zwiększenie umiejętności personelu w obsłudze klientów, którzy są wymagający, niezadowoleni lub agresywni. Dzięki odpowiednim szkoleniom, pracownicy są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby klientów, rozpoznać sygnały ostrzegawcze i skutecznie reagować na trudne sytuacje.

obejmuje wiele różnych technik i strategii, które pomagają pracownikom radzić sobie z trudnymi klientami. Należą do nich między innymi:

– empatia i zrozumienie
– aktywne słuchanie
– kontrola emocji
– rozwiązywanie konfliktów
– asertywność
– umiejętność radzenia sobie z agresją

Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, pracownicy są w stanie skutecznie radzić sobie z trudnymi klientami, co przekłada się na zadowolenie klientów i pozytywny wizerunek firmy.

Podsumowanie

Szkolenia z obsługi trudnego klienta są niezwykle ważne dla każdej firmy, która dba o relacje z klientami. Dzięki odpowiednim technikom i strategiom, pracownicy są w stanie skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami i klientami, co przekłada się na zadowolenie klientów i pozytywny wizerunek firmy.

hashtagi: #obsługa #klient #szkolenie #trudnyklient #skuteczność

słowa kluczowe: obsługa klienta, szkolenie, trudny klient, skuteczność, techniki, strategie

frazy kluczowe: skuteczność obsługi trudnego klienta, szkolenia z obsługi trudnego klienta, techniki obsługi trudnego klienta, strategie obsługi trudnego klienta, skuteczność szkoleń z obsługi trudnego klienta.


 

Ocena efektywności obsługi trudnego klienta szkolenia

W jaki sposób można ocenić efektywność szkoleń dotyczących obsługi trudnego klienta?

 • Analiza wyników testów po szkoleniu
 • Obserwacja zachowań pracowników w sytuacjach z klientami
 • Feedback od klientów dotyczący obsługi
 • Monitorowanie wskaźników satysfakcji klientów

Szkolenia dotyczące obsługi trudnego klienta powinny skupiać się na:

 1. Technikach komunikacji interpersonalnej
 2. Rozwiązywaniu konfliktów
 3. Empatii i zrozumieniu potrzeb klienta
 4. Radzeniu sobie ze stresem

Podsumowując, skuteczne szkolenia dotyczące obsługi trudnego klienta są kluczowe dla sukcesu firmy i zadowolenia klientów. Regularna ocena efektywności tych szkoleń pozwala na ciągłe doskonalenie obsługi klienta.

#obsługa klienta, #szkolenia, #trudny klient, #efektywność

efektywność obsługi trudnego klienta, ocena efektywności szkoleń, obsługa trudnych klientów, szkolenia interpersonalne


 

Ocena rezultatów obsługi trudnego klienta szkolenia

Ważne elementy oceny rezultatów szkolenia z obsługi trudnego klienta:

 • Skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów
 • Umiejętność utrzymywania spokoju i profesjonalizmu w trudnych sytuacjach
 • Zdolność do empatycznego słuchania i rozumienia potrzeb klienta
 • Szybkość reakcji i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych

Wyniki oceny rezultatów szkolenia mogą być różne w zależności od indywidualnych umiejętności i zaangażowania uczestników. Jednakże, istotne jest monitorowanie postępów i ewaluacja efektywności szkolenia.

Szkolenie z obsługi trudnego klienta może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 1. Zwiększenie lojalności klientów
 2. Poprawa wizerunku firmy
 3. Zwiększenie satysfakcji pracowników
 4. Redukcja konfliktów i reklamacji

Podsumowując, ocena rezultatów szkolenia z obsługi trudnego klienta jest kluczowa dla zapewnienia skuteczności działań i poprawy relacji z klientami.

#obsługa klienta, #szkolenie, #trudny klient, #konflikty, #empatia
obsługa trudnego klienta, szkolenie obsługi klienta, skuteczność w obsłudze klienta, umiejętności interpersonalne, profesjonalizm w pracy, zarządzanie konfliktami.

Specjalista ds pozycjonowania w CodeEngineers.com
Nazywam się Łukasz Woźniakiewicz, jestem właścicielem i CEO w Codeengineers.com, agencji marketingu internetowego oferującej między innymi takie usługi jak pozycjonowanie stron/sklepów internetowych, kampanie reklamowe Google Ads.

Jeśli interesują Cię tanie sponsorowane publikacje SEO bez pośredników - skontaktuj się z nami:

Tel. 505 008 289
Email: ceo@codeengineers.com
Łukasz Woźniakiewicz
Ostatnio opublikowane przez Łukasz Woźniakiewicz (zobacz wszystkie)

Łukasz Woźniakiewicz

Nazywam się Łukasz Woźniakiewicz, jestem właścicielem i CEO w Codeengineers.com, agencji marketingu internetowego oferującej między innymi takie usługi jak pozycjonowanie stron/sklepów internetowych, kampanie reklamowe Google Ads. Jeśli interesują Cię tanie sponsorowane publikacje SEO bez pośredników - skontaktuj się z nami: Tel. 505 008 289 Email: ceo@codeengineers.com

Relacje

Z ostatniej chwili x